Lämpötilan seuranta elintarviketeollisuudessa

Automaattinen lämpötilan valvonta ja ohjaus auttavat varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana ja täyttämään sähköiset tallennustarpeet. Miksi elintarvikkeiden ympäristön lämpötilan valvonta on niin tärkeää? 

Aika ja lämpötila ovat ruokien käsittelyssä jatkuvasti huomioon otettava pari. Kuuma ruoka on pidettävä kuumana ja kylmä kylmänä. Poikkeaminen tästä vaikuttaa aina tuotteen säilyvyyteen. Ruokien valmistaminen ja tarjoilu suunnitellaan siten, että helposti pilaantuvat raaka-aineet, puolivalmisteet ja tuotteet viipyvät huoneenlämpötilassa mahdollisimman lyhyen aikaa.

Niin pilaaja- kuin ruokamyrkytysbakteerit lisääntyvät nopeimmin huoneenlämpötilassa ja ihmisen kehon lämpötilassa (+20 °-+40 °C). Helposti pilaantuvien tuotteiden säilyttämisaika näissä lämpötiloissa tulee pitää mahdollisimman lyhyenä. Vältettävä lämpötila-alue, ns. vaaravyöhyke on +6 °C -+ 60 °C. Laissa on säädetty tietyt lämpötilat elintarvikkeiden säilytykseen, kuljetukseen ja myyntiin sekä tarjoiluun.

Säädetyistä lämpötiloista hyväksytään lyhytaikainen 3 °C:een poikkeama (korkeintaan 24h). Jos lämpötilapoikkeama on suurempi, tulee elintarviketoimijan tehdä korjaavia toimenpiteitä. Kylmänä tarjoiltavien tuotteiden tarjoilussa sallitaan myös korkeampi +12 °C:n tarjoilulämpötila, mutta tällöin tarjoiluajan tulee olla lyhyt, korkeintaan neljä tuntia. 
SenseAnywhere tuotteilla valvot lämpötilaa sekä aikaa.Kuinka se toimii?
SenseAnywherein tiedonkeruujärjestelmät sijoitetaan valvottavan elintarvikkeen kanssa tai sen ympärille. SenseAnywhere-portaalin avulla voit seurata automaattisesti ja vaivattomasti kaikkia tavaroita ja varastointitiloja 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Voit vastaanottaa reaaliaikaisia ​​hälytyksiä (sähköpostilla tai tekstiviestillä), kun lämpötila menee tietyn alueen ulkopuolelle. Kaikki tiedot tallennetaan turvalliseen pilvipalveluun, jossa kerätty tieto säilyy vähintään 5 vuotta.

Sovellukset
SenseAnywhere-tiedonkeruulaitteita voidaan käyttää jäähdytys- / jäähdytysjärjestelmissä (jäädytetyt ja jäähdytetyt elintarvikkeet), tuotantoalueilla ja ravintoloissa, mutta myös jalostuksessa / ruoanlaitossa, varastoinnissa / jakelussa / kylmäketjussa, liiketiloissa / ateriapalveluissa, supermarketeissa ja paljon muuta.