Lämpötilan seuranta laboratorioissa

Suojaa kriittiset reagenssit, näytteet ja muut laboratorion lämpötilaherkät tuotteet SenseAnywhere-seurantajärjestelmän avulla.
Jääkaapin ja pakastimen olosuhteiden manuaalinen seuranta voi johtaa tarkastamatta jäämiseen, virheellisiin lukemiin ja puutteelliseen dokumentointiin. SenseAnywhere sensoreiden avulla lämpötila tallennetaan automaattisesti joka 5. minuutti, päivä ja yö. SenseAnywhere-seurantajärjestelmä tarjoaa 24/7-lämpötilan ja kosteuden seurannan. Ovatpa ne pakastimessa, jääkaapissa tai muussa tarkoin määrätyssä lämpötilassa; jos lämpötila ylittää (tai alittaa)käyttäjän ohjelmoimat rajat, hälytys lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestillä.

SenseAnywherin sensoreita voidaan käyttää myös kuljetusten lämpötilan seurantaan. 
 Näytteiden kuljetuksen seuranta ei ole koskaan ollut näin helppoa!